GridMRP.com

 

 

 

 

3,部番工程別日別生産数        加工手番、余裕数が加味された日程計画

戻る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全出力 エクセル展開            日程計画.xls                                                戻る

品名 加工部番 工程部番 工程名称 2009/09/03 2009/09/04 2009/09/07 2009/09/08 2009/09/09 2009/09/10
YG9-0451 YG9-0451-001 YA2-2670 塗装 66 66 66 66 66 
YG9-0451 YG9-0451-002 YG9-0451 印刷    66 66 66
YG9-0451 YG9-0451-003 YG9-0451 完成部品庫      
YG9-0451 YG9-0451-004 YA2-2668 塗装 66 66 66 66 66 
YG9-0451 YG9-0451-007 YA2-2669 塗装 66 66 66 66 66 
YG9-0451 YG9-0451-010 CA2-6638 表面処理部品庫   66 66 66 66
YG9-0451 YG9-0451-013 XA4-1170-370 表面処理部品庫   198 198 198 198

 

戻る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限定出力 エクセル展開  日程計画.xls                                                戻る

品名 加工部番 工程部番 工程名称 2009/09/03 2009/09/04 2009/09/07 2009/09/08 2009/09/09 2009/09/15 2009/09/16 2009/09/17 2009/09/18 2009/09/21 2009/09/22
YG9-0451 YG9-0451-001 YA2-2670 塗装 66 66 66 66 66 60 132 72 66 192 66

 

戻る